green-flyway-logo
Home

International test arena for future aviation


Green Flyway is a unique test arena for Electric aircraft, UAS, ATS and ground support.

Located in the middle of Sweden and Norway. We offer an unique test environment with two international and several other airports. A cluster of manufacturers of Industrial components in metal and plastics using additive manufacturing, Universities,

Research institutions and Aviation industry.

NEWS & WEATHER UPDATES

Test cases

Phinix first winter test

- Our winter electric international flight begun in Sveg. We started with nice weather prediction,  only light headwind and CAVOK.

After takeoff I slowly reached safe altitude over 3 000 ft and in 30 minutes we arrived to Hedlanda.

It was not necessary to land for recharge (I used only 22% of battery capacity) but we wanted to testlandings on a different surfaces and in different “nordic” conditions.

Martin Štěpánek, Pilot Phinix

Our test areas

icon-electric plane

PASSENGER
PLANE & DRONES

Green Flyway offers opportunities for test actors to fly point to point. We offer test opportunities from technology to business setup.

icon drone

AUTONOMOUS

DRONES 

Green Flyway is a test arena for unmanned flying systems, drones and eVTOLs in, for example, environmental and rescue applications.

icon airpace

AIR SPACE -

UNIQUE ARENA

The Green Flyway test arena has a unique air space for testing. We offer temporary test permits that makes it possible to get started with tests immediately.

icon-charging

CHARGING

The development and tests also apply to how the airport infrastructure, charging equipment, hangars and workshops should be optimally designed. We offer charging with renewable electricity for electric aircraft and drones.

Seminarium 17 september 2021

Infrastruktur och planering av det undre luftrummet

DAGORDNING


08:00 Inledning
Bo Svensson, kommunstyrelsens ordförande i Östersund, hälsar välkommen.

Hans Siljebäck, IBG & Anne Sörensson, Green Flyway presenterar syfte och upplägg med
dagen och presentation av Green Flyway. Överlämnande till dagens moderatorer: Hilda Hultén, Dagens Logistik och Hans Dunder, Green Flyway.

FÖRELÄSARE

Vissa föreläsningar finns med länkat bildstöd här nedan.

Endast för studiesyfte. Respektera upphovsrätten. 

Block 1


Kim Silander IBG
Framtidens transport och kommunikationsinfrastruktur.


Niclas Gustavsson,
SAAB Group
Digitala system för
luftrumskontroll.


Christian Øgaarden
Avinor
Erfarenheter från implementering av UTM 1.0 i Norge och Avinors drönararbete.


Malcolm Lundgren
Trafkverket
Hållbar luftmobilitet i projekt
AiRMOUR


Jean-Marie Skoglund
Trafikverket
Renässans för regionalflyet?


Jonas Stjernberg
Robots Expert Finland Ltd
Bemannat och obemannat flyg i säker samexistens:
Utvecklingen i Finland.


Panel

Norden i världen
Skillnaden mellan nordiska länder? Framgångs-och motgångsfaktorer? Hur kan vi dra lärdomar av varandra? Kan Norden bli global ledare inom luftrumsutveckling?


Block 2


Roger LI LFV
LFV:s arbete med tjänster till obemannad luftfart.


Christoffer Massinger
Transportstyrelsen.
Implementering av U-space i
Sverige.Block 3


Ulrika Appelberg SKR
Kommuners och regioners ansvar och bestämmande över luftrum och flyginfrastruktur.


Thomas Nylund
Högskolan Gävle
Kommunal och regional
fysisk planering för det
undre luftrummet.


Patrik Thollander
Högskolan Gävle
Godsleveranser ur
infrastruktur-, energi-
och klimatsynpunkt.


Ulf Rudebark
Business Sweden
Ökad attraktivitet för
utländska etableringar.


Panel

Ansvar, roller och gränser
Vem ansvarar för vad i dagsläget? Hur behöver det se ut i framtiden är det gäller gränsdragning? Roller, ansvar och resurser? Vad behövs utvecklas när det gäller infrastruktur och teknik? Regler och tillstånd? Vilka styrmedel och resurser behövs? 

Christian Øgaarden
Avinor
Flygplatsens roll i det framtida transportlandskapet.


Fredrik Jaresved Swedavia
Flyget i den gröna
omställningen.


Herman Øie Kolden,
Operasjonsansv. Aviant
Erfarenheter från
blodprovstransporter i
Tröndelag och Jämtland.


Eric Lithun Elfly AS
Eldrivna amfibieplan, nya
möjligheter, gammal design.


Christoffer Lewandowski
Heart Aerospace
Elektriskt regionalflyg 2026.


Fredrik Kämpfe,
Transportföretagen
En nygammal svensk
flygindustri med stora
ambitioner.


Panel

Affärsmöjligheter
Industrins och flygplatsernas möjligheter och behov. Föreläsarna ovan delar i panelen tillsammans med Kim Silander, Peter Fahlén, Ulf Rudebark och Stefan Johansson.

PREVIOUS WEBINARS

SEMINAR: Electric flights and potential electric flights routes

TIME: 24 June 2021, 10-12 o´clock


Thank you to everyone who participated in the electric aviation seminar on Thursday 24 June. It was well attended and provided new and very valuable knowledge in the field of electric aviation.
We did not record the meeting. If you want to get an idea of the content, you can download the presentations and the RISE-analysis. . Follow the links below. 


Hans Dunder GreenFlyway: The frontline in electric aviation in a international perspective.


Tor O Iversen, Green Flyway: Fossil-free aviation in Norway.Tatjana Apanasevic, Jie Li and Marco Forzati Rise, RISE

eflight Socio economic analysis. The study concerns socio-economic effects on nine potential electric airlines in the Nordic region.WEBINAR: GREEN FLYWAY PARTNERS

19 May 2021  10.00 - 12.00


TIME CODE GUIDE


10.00​ Tor O. Iversen, faglig prosjektleder​ Green Flyway​


10.05​ David Tait, Head of Innovation​ Civil Aviation Authority UK​


10.25​ Testing av droner i Norge: Muligheter og begrensninger​: Bente Heggedal Løvold, seksjonssjef ubemannet luftfart​

Luftfartstilsynet​


10.45​ Avinors UTM-systemer​: Axel Knutsen, Leder Droneprogrammet​, Avinor Flysikring AS​


11.00​ Erik Wiberg, Co-Founder​, Katla Aero​


11.15​ Tatjana Apanasevic, Researcher​, RISE Research Institutes of Sweden​


11.30​  Studien Elektrifisering av Østersund flyplass (NTNU/MiUN). En statusoppdatering​, Tor Krog, Nordic Head of Business Development & Strategy​, Siemens​

 WEBINAR: FIRE SAFETY IN CHANGE DUE TO ELECTRIFICATION

Thursday 25 March 2021 09: 30-12.00


TIME CODE GUIDE


00.00 Introduction Peter Fahlén & Jörgen Vikström, Green Flyway.


06.35 Pipistrel, Tine Tomazic


35:15  Räddningstjänsten Skellefteå, Daniel Haarala


56:40 Siemens, Emelie Emanuelsson


1:19:30 MSB, Anders Lundberg


1:40:25 SINTEF Energy, Fride Vullum-Bruer


2:04:30 Avinor Brand Räddning, Jörgen Haagensli


2:23:50 Conclusions/ Avslutning, Peter Fahlén, Henrik Littorin

News & Activites

Feb 2020

hans dunder dagens industri

PROJECT MANAGER INTERVIEW

TV-interview with our project manger in the largets business magazine in Sweden.

March 2020

heart aerospace

ABOUT HEART AEROSPACE

Our partner Heart Aerospace will deliver the first ES-19 electric airliner certified for commercial flight by 2025.

April 2020

flight over Stockholm

STOCKHOLM FLIGHT

A unique flight over Stockholm Sweden in an electric airplane filmed with a 360 camera.