green-flyway-logo
Bromma 2020

Bromma 2020 Sweden


Phinix-Bromma Stockholm-360-Sweden2020-photo-Niklas-andersson
Phinix-Bromma Sweden2020-photo-Niklas-andersson-P2115235
Phinix-Bromma Sweden2020-photo-Niklas-andersson-P2115270
Phinix-Bromma Sweden2020-photo-Niklas-andersson-P2115186
outside
Phinix-Bromma Sweden2020-photo-Niklas-andersson-P2115277
Phinix-Bromma Sweden2020-photo-Niklas-andersson-P2115106
Phinix-Bromma Sweden2020-photo-Niklas-andersson-P2115292
Phinix-Bromma Sweden2020-photo-Niklas-andersson-P2115154
Phinix-Bromma Sweden2020-photo-Niklas-andersson-P2115217
landing
Phinix-Bromma landing-360-Sweden2020-photo-Niklas-andersson
P2115198
P2115129

ELFLYG – Sveriges nya transportinfrastruktur och industriprojekt

Elflyg kommer att minska flygets miljö- och klimatpåverkan. Med nollutsläpp, mindre buller och operativa fördelar som lägre drifts-och underhållskostnader kan elflyget utgöra en ny klimatsmart transportinfrastruktur för regionala förbindelser. En pusselbit i flygets omställning.

Under seminariet får du chansen att lära dig mer om utvecklingen av elflygplan och den nya infrastrukturen. Vi utforskar hur Sverige och Norden på bästa sätt kan tillvarata möjligheterna med elflyg både som transportsätt, men även som industri.

Tillsammans diskuterar vi utmaningarna och belyser vilka styrmedel och politiska beslut som krävs för att göra Sverige till världsledande inom området. Hur kan vi bli den främsta testbädden för ny grön teknik, utveckling och regelverk, samtidigt som vi blir föregångare i att implementera elflyget i vår nordiska infrastruktur?

På plats finns ett tvåsitsigt elflygplan med möjligheten för alla att bekanta sig med den nya tekniken.

Medverkande
Fredrik Kämpfe, branschchef Transportföretagen – Flyg
Anders Forslund, vd Heart Aerospace
Maria Fiskerud, projektledare Nordic Network for Electric Aviation (NEA)
Hans Dunder, Green Flyway

Fler talare kan tillkomma.

Datum och tid
tisdag 11 februari kl. 12.30-14.30 (inpassage från 12.00).
En enklare lunch serveras.

Plats
Bromma Air Maintenance
Hangar 4, Bromma Stockholm Airport

OBS! Arrangemanget äger rum i Hangar 4 på Bromma Stockholm Airport. Enklast reser du kollektivt med SL. Buss 112 eller 113 till hållplats Solvalla (Bällstavägen). Därifrån är det cirka 350 meters promenad till säkerhetskontrollen, se vägbeskrivning

ELECTRIC AVIATION - Sweden's new transport infrastructure and industrial project

Electric flying will reduce the environmental and climate impact of aviation. With zero emissions, less noise and operational advantages such as lower operating and maintenance costs, electric air travel can constitute a new climate-smart transport infrastructure for regional connections. A piece of a puzzle in the conversion of aviation towards sustainability.


During the seminar you will have the opportunity to learn more about the development of electric aircraft and the new infrastructure. We are exploring how Sweden and the Nordic region can best utilize the possibilities of electric aviation, both as a mode of transport, but also as an industry.


Together we discuss the challenges and highlight what policy instruments and political decisions are needed to make Sweden a world leader in this area. How can we become the main test bed for new green technology, development and regulations, while at the same time becoming a pioneer in implementing electric aviation in our Nordic infrastructure?


On site is a two seater electric aeroplane with the opportunity for everyone to get acquainted with the new technology.


Contributors
Fredrik Kämpfe, branch manager Transportföretagen - Aviation Anders Forslund, CEO of Heart Aerospace Maria Fiskerud, project manager Nordic Network for Electric Aviation (NEA) Hans Dunder, Green Flyway


Date and time Tuesday, February 11 at. 12.30-14.30 (entry from 12.00).

Place Bromma Air Maintenance Hangar 4, Bromma Stockholm Airport NOTE! The event takes place in Hangar 4 at Bromma Stockholm Airport. The easiest way is to travel collectively with SL. Bus 112 or 113 to stop Solvalla (Bällstavägen). From there it is about 350 meters walk to the security check, see directions